O konstanti c

ST: Na osnovu onoga što smo prije zaključili … izvodimo …

… konstantu brzine svjetlosti koja je jednaka … 

… na osnovu toga izvodimo kvadrat brzine svjetlosti koji je jednak …

… tako da na osnovu već poznatih vrijednosti … 

… izvodimo jediničnu vrijednost je prema definiciji …