Vidljivi kosmos

AI: Kolika je trenutna starost kosmosa? 

Prema najnovijim astronomskim istraživanjima i teorijama, trenutna procenjena starost kosmosa je oko 13,8 milijardi godina. Ova procjena se temelji na raznim astronomskim mjerenjima, kao što su mjerenja kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenja, proučavanje brzine širenja svemira putem opservacija udaljenih galaksija, i druge metode.

Važno je napomenuti da se ova procjena može malo mijenjati kako se razvijaju nove tehnike i prikupljaju precizniji podaci, ali 13,8 milijardi godina je trenutno najbolje prihvaćena vrijednost za starost kosmosa. 

ST: Na osnovu već poznatih vrijednosti … 

… i definicija prema kojima je trenutna starost prostora… 

… slijede, neke, definicije trenutne starosti kosmosa … 

Trenutni poluprečnik ili dubina vidljivog kosmosa

AI: Koliki je poluprečnik kosmosa u metrima? 

Poluprečnik vidljivog univerzuma se procjenjuje na oko 46,5 milijardi svetlosnih godina. S obzirom da jedna svetlosna godina iznosi približno 9,461 × 10^15 metara, poluprečnik vidljivog univerzuma bi bio otprilike 4,4 x 10^26 metara. 

ST: Ako obratimo pažnju na brzine svjetlosti i prostora možemo zaključiti da; Od prvog prostorno-vremenskog, momenta, razdvajanja prostora i mase, svjetlost, konstantno svake sekunde, zaostaje za prostorom za vrijednost od …

... na osnovu čega dolazi do konstantnog proširivanja vidljivog kosmičkog prostora, (od momenta razdvajanja neba i zemlje), do danas. Tako da, ako su nam poznate vrijednosti trenutne starosti kosmosa ( ) i brzine zaostajanja svjetlosti nad brzinom prostora ( ), izvodimo dubinu proširenja kosmičkog vidljivog kosmičkog prostora ili poluprečnik vidljivog kosmosa, prema jednakostima ... 

Trenutna zapremina vidljivog kosmosa

Zapremina vidljivog kosmosa je, sferični, trodimenzionalni vidljivi prostor koji se stvara uslijed konstantne razlike u brzinama svjetlosti i prostora.

ST: Prema definiciji … vrijednost poluprečnika vidljivog kosmičkog prostora, (ili dubina vidljivog kosmosa),  ima trenutnu vrijednost od … 

... na osnovu čega možemo izračunati i trenutnu zapreminu proširenja vidljivog kosmičkog prostora, prema jednakosti ... 

Trenutna masa vidljivog kosmosa

AI: Kolika je ukupna kosmička masa u kilogramima?

Tačna ukupna masa svemira nije precizno poznata i može se samo procijeniti. Prema trenutnim naučnim saznanjima, procjenjuje se da je masa svemira otprilike 3 x 10^52 kilograma. Ova procjena uključuje sve poznate objekte u svemiru, uključujući planete, zvijezde, galaksije i tamnu materiju. Međutim, treba napomenuti da su ove procjene temeljene na ograničenim opažanjima i modelima, pa se tačna masa svemira može razlikovati s razvojem astronomije i istraživanja svemira. 

ST: Ako obratimo pažnju na brzine svjetlosti i prostora možemo zaključiti da; Od prvog prostorno-vremenskog, momenta, razdvajanja prostora i mase, svjetlost konstantno zaostaje za prostorom za vrijednost od …

... na osnovu čega dolazi do proširenja dubine vidljivog kosmosa, (od momenta razdvajanja neba i zemlje, do danas). Tako da, ako su nam poznate vrijednosti trenutne starosti kosmosa i brzine zaostajanja svjetlosti nad brzinom prostora ... izvodimo dubinu proširenja kosmičkog prostora, prema jednakostima ...

ST: Prema definiciji: Odnos jedinične prostorne mase i jedinične površine prostora, je konstanta koja, (na osnovu starenja vidljivog kosmosa i razlike u brzini svjetlosti i brzini prostora), dovodi, svakim momentom produbljenja vidljivog kosmosa na jednoj strani , do konstantnog porasta ukupne kosmičke mase na drugoj strani  ... tako da, prema definiciji ... 

... porast kosmičke mase računamo prema jednakosti ...