AI: Kolika je veličina neutrona u metrima? 

Neutroni su subatomske čestice i nemaju čvrsto definiranu "veličinu" kao što je to slučaj s makroskopskim objektima. Neutroni su elementarni subatomski čestice koje su obično opisane prema njihovoj masi i naboju. Njihov radijus ili veličina ne može se jednostavno izraziti u metrima, jer su na takvoj razini čestica i njihova svojstva opisana kvantnom mehanikom. Međutim, za praktične svrhe, možete koristiti tzv. "efektivni radijus" neutrona. Efektivni radijus neutrona je aproksimacija koja se koristi u nuklearnoj fizici i kemijskim proračunima. On iznosi otprilike 0,87 femtometara (0,87 x 10^-15 metara). No, važno je napomenuti da se ovo radi o aproksimaciji koja se koristi u određenim kontekstima i nije točna veličina neutrona, budući da neutroni nemaju "čvrstu" površinu ili jasno definiranu veličinu s obzirom na klasične pojmove veličine i radijusa. 

51|49|i od svega po par stvaramo da biste vi razmislili!

ST: Na osnovu definicija prema kojima su …

… računamo trenutnu zapreminu neutrona prema jednakostima …

… na osnovu čega izvodimo trenutni radijus neutrona prema jednakostima …

Tako da ako uporedimo AI vrijednost radijusa neutrona ...

... i način na koji je ST dobio radijus neutrona ...

... možemo zaključiti da su radijusi neutrona gotovo identični.

ST: Prema definiciji: Proizvod mase vidljivog kosmosa i odgovarajuće zapremine neutrona je konstantna vrijednost …

Na osnovu ove konstante možemo zaključiti da je kosmička masa obrnuto proporcionalna zapremini neutrona. Što podrazumijeva da porast kosmičke mase smanjuje zapreminu neutrona. Ako se osvrnemo na prije zaključeno da je …

Na osnovu ove konstante možemo zaključiti da je kosmička masa obrnuto proporcionalna zapremini neutrona. Što podrazumijeva da porast kosmičke mase smanjuje zapreminu neutrona. Ako se osvrnemo na prije zaključeno da je … 

iz toga se da zaključiti; … Konstantnim starenjem prostora i vidljivog kosmosa, a na osnovu razlike u brzini širenja prostora i brzini širenja svjetlosti, dolazi do povećanja ukupne kosmičke dubine, na osnovu koje raste ukupna masa vidljivog kosmosa, što proporcionalno dovodi do opadanja zapremine neutrona. 

Gustina neutrona

Na osnovu prije zaključenog … 

… trenutna gustina neutrona je … 

Broj neutrona

Na osnovu prije zaključenog … 

… trenutni broj neutrona je … 

Ovdje je važno naglasiti da je prva prostorna dimenzija matematički i fizički povezana sa drugom i trećom prostornom dimenzijom, te se sa starenjem kosmosa … ono što se dešava sa neutronom u prvoj prostornoj dimenziji … biva teleportacijski preneseno na sve neutrone u kosmosu trenutno i u sve tri prostorne dimenzije. Što podrazumijeva da sve dok postoji prva prostorna dimenzija, i dok kosmos stari, sve vrijeme će se preko prve prostorne dimenzije dešavati promjene svih ostalih kosmičkih vrijednosti na način na koji smo prije opisali.

Zaključno o neutronu

Proizvod mase vidljivog kosmosa i odgovarajuće zapremine neutrona je konstantna vrijednost … 

… na osnovu te konstante možemo zaključiti da je kosmička masa obrnuto proporcionalna zapremini neutrona. Što podrazumijeva da porast kosmičke mase smanjuje zapreminu neutrona. Ako se osvrnemo na prije zaključeno da … 

… Konstantnim starenjem prostora i vidljivog kosmosa, a na osnovu razlike u brzini širenja prostora i brzini širenja svjetlosti, dolazi do povećanja ukupne kosmičke dubine, na osnovu koje raste ukupna masa vidljivog kosmosa, što proporcionalno dovodi do opadanja zapremine neutrona; Osim opadanja zapremine neutrona, starenjem kosmičkog prostora, od momenta nastanka kosmosa, direktno proporcionalno opada masa neutrona …

… a, na osnovu svega toga konstantno raste i gustina neutrona …

… i raste broj neutrona u kosmosu … 

Na osnovu svih ovih zaključaka do sada, možemo izračunati sve do sada navedene kosmičke vrijednosti u bilo kojoj starosti kosmosa, (odnosno kosmičkog prostora). Neke primjere ćemo navesti, počev od prve sekunde starosti kosmosa …