O kosmičkom prostoru

ST: Prema definiciji … Proizvod kosmičke dubine i mase neutrona je konstantna jedinična vrijednost … 

… tako da na osnovu trenutne vrijednosti mase neutrona … 

… prema definiciji izvodimo trenutnu vrijednost poluprečnika kosmičkog prostora ili dubinu kosmičkog prostora koja je jednaka … 

ST: Važno je napomenuti da je proizvod mase neutrona i dubine prostora konstantna jedinična vrijednost na osnovu koje … 

… možemo zaključiti da … ako su nam konstantne vrijednosti: brzine svjetlosti, planckove konstante i svjetlosti; tada je dubina prostora obrnuto proporcionalan masi neutrona. Što za sobom povlači da … od momenta razdvajanja neba i zemlje dolazi do konstantnog povećanja dubine prostora; … Isto tako, od momenta razdvajanja  neba i zemlje, (starenjem kosmičkog prostora), konstantno, ali obrnuto proporcionalno porastu dubine prostora, opada masa neutrona. 

Starost kosmičkog prostora

Na osnovu poznate vrijednosti trenutne dubine prostora i brzine svjetlosti izvodimo trenutnu starost kosmičkog prostora, tako da ako su nam poznate vrijednosti … 

…izvodimo trenutnu vrijednost trenutne starosti kosmičkog prostora koja je prema definiciji jednaka … 

Zapremina kosmičkog prostora

Zapremina kosmičkog prostora je, sferični, trodimenzionalni prostor unutar kojeg se odvija rođenje život i smrt vidljivog kosmosa. Prema definiciji … vrijednost poluprečnika kosmičkog prostora ili dubina kosmičkog prostora ima trenutnu vrijednost od … 

… na osnovu te vrijednosti izvodimo trenutnu zapreminu kosmičkog prostora prema jednakosti …