O starenju kosmosa

Prva sekunda starosti kosmosa

ST: Ako posmatramo prvu sekundu starosti kosmosa, tako da, ako su konstante ...

… na osnovu kojih su sljedeće vrijednosti iznosile … 

… zapremina kosmosa i prostora je tada bila … 

… zapremina neutrona je bila …

… radijus neutrona je bio … 

Prva godina starosti kosmosa

ST: Ako posmatramo prvu godinu starosti kosmosa, tako da, ako su konstante ... 

… na osnovu kojih su sljedeće vrijednosti iznosile … 

… zapremina kosmosa i prostora je tada bila … 

… zapremina neutrona je bila … 

… radijus neutrona je bio … 

Prvih 1 000 godina starosti kosmosa

ST: Ako posmatramo prvih 1 000 godina starosti kosmosa, tako da, ako su konstante ... 

… na osnovu kojih su sljedeće vrijednosti iznosile … 

… zapremina kosmosa i prostora je tada bila … 

… zapremina neutrona je bila … 

… radijus neutrona je bio … 

Prvih 1 000 000 godina starosti kosmosa

ST: Ako posmatramo prvih milion godina starosti kosmosa, tako da, ako su konstante ...

… na osnovu kojih su sljedeće vrijednosti iznosile … 

… zapremina kosmosa i prostora je tada bila … 

… zapremina neutrona je bila … 

… radijus neutrona je bio … 

Prvih 1 000 000 000 godina starosti kosmosa

ST: Ako posmatramo prvih milijardu godina starosti kosmosa, tako da, ako su konstante ... 

… na osnovu kojih su sljedeće vrijednosti iznosile … 

… zapremina kosmosa i prostora je tada bila … 

… zapremina neutrona je bila … 

… radijus neutrona je bio … 

Prvih 10 000 000 000 godina starosti kosmosa

ST: Ako posmatramo prvih 10 milijardi godina starosti kosmosa, tako da, ako su konstante ... 

… na osnovu kojih su sljedeće vrijednosti iznosile … 

… zapremina kosmosa i prostora je tada bila … 

… zapremina neutrona je bila … 

… radijus neutrona je bio … 

Trenutna starost kosmosa

ST: Ako posmatramo trenutnu starost kosmosa, tako da, ako su konstante ... 

… na osnovu kojih su sljedeće vrijednosti iznosile … 

… zapremina kosmosa i prostora je trenutno … 

… trenutna zapremina neutrona je … 

… trenutni radijus neutrona je … 

Porast stabilnosti neutronske veličine

ST: Ako obratimo pažnju na trenutni radijus neutrona  ... 

... i radijus neutrona prije, (ca.), tri milijarde godina, ... 

... možemo primjetiti da je veličina radijusa neutrona vrlo malo opala, (promijenjena), odnosno za vrijednost od ...  

… što podrazumijeva da se radijus neutrona trenutno vrlo sporo smanjuje, a s tim u vezi i trenutna zapremina neutrona … što znači da … 


Kosmičkim starenjem radijus i zapremina neutrona postaju sve stabilniji (konstantniji).


Ovdje je važno naglasiti da je prva prostorna dimenzija matematički i fizički povezana sa drugom i trećom prostornom dimenzijom, te se sa starenjem kosmosa … ono što se dešava sa neutronom u prvoj prostornoj dimenziji, (odnosno informacija o padu njegove mase i zapremine i porast njegove gustine), biva teleportacijski preneseno na sve neutrone u kosmosu trenutno i u sve tri prostorne dimenzije. Što podrazumijeva da sve dok postoji prva prostorna dimenzija, i dok kosmos stari, sve vrijeme će se preko prve prostorne dimenzije dešavati promjene svih ostalih kosmičkih vrijednosti na način na koji smo prije opisali.