O svjetlosti

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

112|1|Reci: "On je Allah – Jedan!

112|2|Allah je Utočište svakom!

112|3|Nije rodio i rođen nije,

112|4|i niko Mu ravan nije!"

24|35|Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje!

Primjer svjetlosti Njegove je

udubina u zidu u kojoj je svjetiljka,

svjetiljka je u kandilju,

a kandilj je kao zvijezda blistava

koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim,

i istočnim i zapadnim,

čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne;

sama svjetlost nad svjetlošću!

Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoće.

Allah navodi primjere ljudima,

Allah sve dobro zna.

AI: Šta je svjetlost? 

Svjetlost je elektromagnetski val koji se manifestira kao vizuelni fenomen, omogućujući nam da vidimo svijet oko sebe. Svjetlost se sastoji od malih čestica zvanih fotoni, koji se ponašaju kao čestice i valovi. Ova dvojna priroda svjetlosti objašnjava različite fenomene svjetlosti, uključujući interferenciju, difrakciju i polarizaciju.

 

Svjetlost se širi kroz vakuum brzinom od približno 299.792.458 metara u sekundi (poznatom kao brzina svjetlosti u vakuumu), ali se njezina brzina može smanjiti kada prolazi kroz druge materijale, poput stakla ili vode. Ovaj fenomen poznat je kao lom svjetlosti.

 

Svjetlost može biti različitih boja, a boje koje vidimo ovise o valnoj duljini svjetlosnih valova. Kada svjetlost prolazi kroz prizmu ili se reflektira od površine, dolazi do raspršivanja svjetlosnih valova, što rezultira spektrom boja, poznatim kao spektralna boja.

 

Svjetlost je ključna za naše svakodnevno iskustvo i omogućuje nam da vidimo svijet oko sebe. Također ima važne primjene u različitim znanstvenim disciplinama, kao i u tehnologiji, uključujući optiku, fotografiju, lasersku tehnologiju i mnoge druge oblasti.

Matematičko-fizička vrijednost svjetlosti

ST: Matematičko-fizička vrijednost svjetlosti u modernim naučnim krugovima još nije jasno definisana. Prema našim razmišljanjima ... definicija svjetlosti je dvojakog karaktera ... i zato je definišemo, (istovremeno), preko dvije definicije ...


1.    Svjetlost je masa vremena.

2.    Svjetlost je energija vremena.

… Ako ove dvije definicije uskladimo sa već poznatim jednakostima …

… dobijamo jednakost prema kojoj je svjetlost …

… tako da, a na osnovu već poznatih vrijednosti, brzine svjetlosti i Planckove konstante … 

… vrijednost mase svjetlosti iznosi …