Proširena veza između vidljivog nevidljivog kosmosa

ST: Ako krenemo od već zaključenog prema čemu je ... 

... slijedi da je ...

... Osim toga prije smo zaključili da je ...

... što podrazumijeva da je ...

... pri čemu su vrijednosti ...

... iz čega se da zaključiti da je proširena veza između vidljivog nevidljivog kosmosa ...