O vremenu i brzini svjetlosti

AI: Da li vrijeme postoji kao fizička vrijednost? 

To je složeno pitanje na koje ne postoji definitivan odgovor. Vreme je koncept koji se koristi za opisivanje promjena koje se dešavaju u svemiru. Neki naučnici vjeruju da je vreme fundamentalna fizička veličina, dok drugi vjeruju da je to samo način na koji ljudski um razumijeva svet.

 

Postoji nekoliko argumenata u prilog tome da je vreme fizička veličina. Na primjer, vreme je uvijek u toku, i ne može se zaustaviti ili poništiti. Vreme također utiče na kretanje objekata u svemiru, a također i na to kako se događaji dešavaju.

 

Međutim, postoje i argumenti protiv toga da je vreme fizička veličina. Na primjer, vreme nije uvijek ravnomerno, već može da varira u zavisnosti od gravitacije i drugih faktora. Vreme također nije uvijek linearno, već može da se savija i uvijaju u prisustvu gravitacije.

 

Na kraju, pitanje da li je vreme fizička veličina je pitanje filozofije. Nema naučnog konsenzusa o tome da li je vreme fundamentalna fizička veličina ili je to samo način na koji ljudski um razumijeva svet.

 

Evo nekoliko različitih perspektiva na ovo pitanje:

 

 

Koja perspektiva je tačna, još uvijek je predmet istraživanja.

ST: Da li vrijeme postoji kao fizička vrijednost? 

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


103|1|Tako mi vremena –

103|2|čovjek, doista, gubi,

103|3|samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine,

i koji jedni drugima istinu preporučuju

i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

Allah  dž.š. se kune vremenom … dakle On se neće kleti nečim što ne postoji, odnosno nečim što nema vrijednost. Na osnovu toga se može zaključiti da vrijeme, postoji, i to sa Allahovim  dž.š. naglaskom na vrijednost vremena jer se Allah ne kune nečim što malo vrijedi.

3|87|Kazna im je – prokletstvo od Allaha i meleka i svih ljudi, nad svima njima –

3|88|vječno će pod njim ostati i patnja im se neće olakšati niti će im se vremena dati;

21|39|A da nevjernici znaju da tada neće moći otkloniti vatru od lica svojih i leđa svojih, i da im niko neće moći pružiti pomoć,

21|40|nego će im nenadano doći i zaprepastiti ih i neće je moći nazad vratiti i neće im se vremena dati!

26|200|Eto, tako to Mi u srca grješnika uvodimo,

26|201|oni u nj neće vjerovati dok ne dožive patnju nesnosnu,

26|202|koja će im iznenada doći, kad je najmanje budu očekivali,

26|203|pa će reći: "Hoće li nam se imalo vremena dati?"

Osim toga Allah dž.š. daje vrijeme onome kome On hoće. Što podrazumijeva, i u ovom slučaju, da je vrijeme nešto što je postoji kao vrijednost koja se može dati ili oduzeti.

Jedinično vrijeme

ST: Jedinično vrijemo možemo izraziti preko tri jednakosti … 

Brzina svjetlosti

ST: Ako je vrijeme u jediničnoj vrijednosti, ( t = 1 (s)), tada na osnovu jednakosti …

… masa svjetlosti iznosi …

… energija svjetlosti iznosi …

… tako da; Kvadrat brzine svjetlosti je odnos energije svjetlosti i mase svjetlosti …

… na osnovu toga; Brzina svjetlosti je korijen odnosa energije svjetlosti i mase svjetlosti …