U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

42|51|Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jednom od tri načina: nadahnućem, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje ono što On želi. – On je, zaista, uzvišen i mudar!

 

Čovjek vjeruje, a Bog zna.

 

Vjerujem da je samo Allah, svt, Bog i vjerujem da je Muhamed, savs, božiji rob i poslanik koji je poslan svjetovima kao milost; I vjerujem da je Kur'an Božija knjiga koja je Muhamedu, savs, poslata od Allaha, svt, preko meleka Džibrila, as, u periodu od 23 godine Muhamedovog, savs, poslanstva.

Božija Knjiga je sâma Istina i njene, mudrosti, dubinu i znanje, zna samo Onaj tko ju je i stvorio. Jedna od njenih mnogobrojnih mudrosti je i da svako iz nje izvlači prema svom nivou znanja (srca). Ona vjernika približava Allahu, svt, a nevjernika udaljava od Njega.

 

U iščitavanju prevoda Allahove, svt, Knjige i kroz promatranje svijeta oko sebe, čovjeku dolaze razne misli i razmišljanja. Ovo djelo je srž, takvih, piščevih razmišljanja, odnosno, razmišljanja na temu Božije Knjige i Božijeg stvaranja.

 

Ovdje se: nešto pretpostavlja, nešto vjeruje, nešto zna. Na svakom čitaocu ostaje, da sam presudi koliko je u ovom djelu nešto ispravno ili pogrešno.

 

Važno je naznačiti da; kada se navodi prijevod nekog Kur'anskog ajeta ili hadisa, pisac to tumači prema svom ličnom iskustvu i razumijevanju. Piščev nijet nije da da konačne odgovore na temu Allahovog, svt, stvaranja - već da da, mali, podstrek za razmišljanje o Allahovom, svt, stvaranju - sa krajnjim nijetom približavanja Allahovoj, svt, Milosti.

 

3|189|Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na Zemlji i jedino je Allah kadar sve!

3|190|U stvaranju nebesa i Zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene,

3|191|za one koji i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju. "Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri!

 

Svaka izmjena originala ovog djela je na sopstvenu odgovornost.

pisac

 

A, Allah svt, opet, najbolje zna.