Jedan drugačiji pogled na kosmos.

Union

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!


112|1|Reci: "On je Allah – Jedan!

112|2|Allah je Utočište svakom!

112|3|Nije rodio i rođen nije,

112|4|i niko Mu ravan nije!"

24|35|Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje!

Primjer svjetlosti Njegove je

udubina u zidu u kojoj je svjetiljka,

svjetiljka je u kandilju,

a kandilj je kao zvijezda blistava

koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim,

i istočnim i zapadnim,

čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne;

sama svjetlost nad svjetlošću!

Allah vodi ka svjetlosti Svojoj onoga koga On hoće.

Allah navodi primjere ljudima,

Allah sve dobro zna.


Prema našim razmišljanjima …

 

Allah je Izvor svjetlosti nebesa i zemlje.

Udubina u zidu je kosmički vakuum (obrnuto-proporcijalno masi – nedostatak mase)

Svjetiljka je masa (obrnuto-proporcionalno vakuumu – nedostatak vakuuma)

A kandilj je … (ono što mi nazivamo u ovom djelu Union …) … sama svjetlost nad svjetlošću!

Union.pdf